Baśnie Wschodniosłowiańskie, Sanktuaria Słowiańskie + notatnik!

Baśnie Wschodniosłowiańskie, Sanktuaria Słowiańskie + notatnik!

2024-02-06 0 przez okiemnaksiazki

 

Nowości od Wydawnictwa Replika w pakiecie z notatnikiem z leszym, pocztówką z ilustracją z „Baśni wschodniosłowiańskich”, piękną zakładką z fragmentem baśni oraz kartką-ściągą do zaznaczania posiadanych już tytułów z serii kupicie – tutaj.

 

 

Sanktuaria Słowiańskie. 

 

MIEJSCA KULTU BÓSTW ZWIĄZANE Z NAJDAWNIEJSZĄ PRZESZŁOŚCIĄ ZIEM POLSKICH ORAZ SŁOWIAŃSZCZYZNY ZACHODNIEJ.

W tym wyjątkowym opracowaniu znalazł się nie tylko szeroki zbiór opisów samych sanktuariów. Omówione zostały także rozmaite zagadnienia z zakresu pochówków, wierzeń i demonologii. W sposób szczególny autor wyróżnia zwyczaje, które przetrwały do dnia dzisiejszego.

Poza samymi sanktuariami i związaną z nimi obyczajowością snuje rozważania o warunkach politycznych, ekonomicznych i społecznych panujących na omawianych obszarach kultury dawnych Słowian.

 

Baśnie Wschodniosłowiańskie.

 

Pełen niesamowitości, pięknie zilustrowany zbiór baśni i podań wschodniosłowiańskich

 

Baśnie od zawsze były dla ludzi źródłem mądrości. Przekazywały wiedzę o tym, jak otaczający świat widzieli nasi przodkowie, jak wyglądał ich dzień powszedni, jakie tradycje i rytuały rządziły ich życiem, a także w co wierzyli i jak swoją wiarę wyrażali.

 

Niniejszy zbiór zawiera kilkadziesiąt baśni i bajek z kultury Słowian Wschodnich. Napotkacie w nich Babę Jagę – jedną z najważniejszych postaci słowiańskiego folkloru, Kościeja Nieśmiertelnego – czarny charakter ze starosłowiańskich podań ludowych, a także wiele innych niesamowitych postaci, jak choćby żmija, błotniaka, upiora czy rusałkę.

 

Ale „Baśnie wschodniosłowiańskie” to nie tylko fascynujące stworzenia z mitologii słowiańskiej. To też absolutnie piękne stroje, niezwykłe zwyczaje ludowe i specyficzny, nierzadko czarny humor. To również zaproszenie w leśne ostępy, dawne wsie, zaklęte miasta, gdzie można poznać magiczną moc żywej wody i usłyszeć dźwięki zaczarowanej sopiłki.

 

Info 📷: Okiem Na Książki.